Visie

Koningsdag terug in de wijk
Kernbegrippen voor ‘Oranje in het Groen’ zijn kindvriendelijk, ouderwetse gezelligheid en buurtgericht.
In 2015 bleek de organisatie de juiste toon te hebben neergezet, door gebruik te maken van de omgeving: de rustige kindvriendelijke, groenrijke en veilige omgeving in het Ton Smitspark. Mede dankzij de bestaande speeltuin en het tijdelijke terras, maakten gezinnen hier dankbaar gebruik van tijdens het Koningsdag festival. 
Omdat in Eindhoven centrum de afgelopen 10 jaar Koningsdag (Koninginnedag) extreem is gegroeid, willen lokale bewoners steeds minder vaak naar het centrum om de eenvoudige reden dat het te druk is. Zeker voor kinderen geldt dit. De ouderwetse gezelligheid wordt weer terug in de wijk gezocht met buurtbewoners en vrienden/ familie uit de eigen wijk en omgeving.

Samenwerking met organisaties
‘Oranje in het Groen’ vindt het een uitdaging om de samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Het is de wens om het maatschappelijk verantwoorde tintje dat in 2015 is neergezet, door te voeren in de komende jaren. Zo werd de opbrengst van ‘Soep van de Dag’ (een bedrijf in de wijk) gedoneerd aan de Cliniclowns en werkten de leerlingen van het Van Maerlant college voor hun project in Afrika.

Vrijmarkt
In 2015 werden er enkele marktkramen verhuurd. Gezien de beperkte interesse voor huur en de opmerking van mensen die de rommelmarkt op het Gerardusplein hadden bezocht (waar het veel te druk en rommelig was en hier dus ook klachten over waren), is er gekozen om vanaf heden enkel een hoek aan te wijzen waar mensen en kinderen met het ouderwets gezellige kleedje hun tweedehands spullen kunnen verkopen.
Commerciële en daarmee enkel winstgerichte verkoop zal geweigerd worden. Hier wordt enkel uitzondering voor gemaakt, als het een maatschappelijk verantwoorde toon zal hebben, zoals in 2015 ’t Wasven de verkoop van koekjes werd gepromoot, gemaakt door de cliënten van de zorginstelling.

Kinderactiviteiten
De activiteiten voor kinderen zal verder worden uitgebreid, in hoeverre het budget het toe zal laten. Te denken valt aan een springkussen, schminken, ponyrijden en knutselactiviteiten.

Drank en eten
Op het terras zal zowel alcohol als frisdrank worden geschonken. Ook wordt voor een klein prijsje limonade voor de kinderen verkocht.
Eten zal in samenwerking met bij voorkeur Eindhovense zzp-ers worden verkocht. Mogelijk voor de toekomst zal het populaire biologische eten worden gepromoot, gezien dit een maatschappelijke ontwikkeling is en ‘Oranje in het Groen’ hier graag in mee gaat.